III edycja – 25.03.2021

„WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI TRANSFUZJOLOGICZNEJ W POLSCE – 2021 cz.1”

 

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer,
dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw., Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
mgr Anna Piotrowska, Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
mgr Bożena Cyran, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź
mgr Beata Podgajniak, SP Szpital Kliniczny nr 1 Lublin

Agenda Webinarium

09:00 – 09:10 Rozpoczęcie spotkania. Powitanie uczestników.

Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel

09:10 – 09:40 „Alloimmunizacja antygenami obecnymi na płytkach
i w koncentratach krwinek płytkowych (KKP)”

prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer

09:40 – 09:45 Pytania i odpowiedzi – czat online.
09:45 – 10:15 „Odrębności immunohematologiczne u chorych leczonych DARA – doświadczenia własne”

dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw.
mgr Anna Piotrowska
Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa

10:15 – 10:20 Pytania i odpowiedzi – czat online
10:20 – 10:50 „Leczenie krwią i jej składnikami noworodków i niemowląt do ukończenia 4 miesiąca życia”

mgr Bożena Cyran
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź

10:50 – 10:55 Pytania i odpowiedzi – czat online.
10:55 – 11:25 „Typy niezgodności, hemoliza, przetaczanie składników krwi po allogenicznych przeszczepieniach hematopoetycznych komórek krwiotwórczych”

mgr Beata Podgajniak
SP Szpital Kliniczny nr 1 Lublin

11:25 – 11:30 Pytania i odpowiedzi – czat online. Zakończenie spotkania.
11:30 – 11:50 Test końcowy (4 pkt. edukacyjne twarde).
Regulamin Webinarium Klauzula informacyjna RODO

II edycja – 09.12.2020

„WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI TRANSFUZJOLOGICZNEJ W POLSCE”

 

Prowadzący

dr n. med. Monika Pelc-Kłopotowska, IHiT Warszawa
mgr Beata Wojciechowska, IHiT Warszawa
mgr Barbara Strażnikiewicz, RCKiK Opole
mgr Katarzyna Szczudło, RCKiK Katowice
mgr Monika Salwierz, RCKiK Rzeszów

Agenda Webinarium

09:00 – 09:10 Rozpoczęcie spotkania – Powitanie uczestników

Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel

09:10 – 09:25 „Postępowanie i badania przedtransfuzyjne u pacjentów leczonych lub przygotowywanych do leczenia Daratumumabem”

dr n. med. Monika Pelc – Kłopotowska, IHiT Warszawa

09:25 – 09:35 Pytania i odpowiedzi – czat online.
09:35 – 09:50 „Formułowanie wyników badań konsultacyjnych”

mgr Beata Wojciechowska, IHiT Warszawa

09:50 – 10:00 Pytania i odpowiedzi – czat online
10:00 – 10:15 „Badania immunohematologiczne – przypadki diagnostyczne”

mgr Barbara Strażnikiewicz, RCKiK Opole

10:15 – 10:25 Pytania i odpowiedzi – czat online
10:25 – 10:40 „Wpływ wprowadzenia śródciążowej profilaktyki konfliktu w zakresie antygenu D na badania immunohematologiczne”

mgr Katarzyna Szczudło, RCKiK Katowice

10:40 – 10:50 Pytania i odpowiedzi – czat online.
10:50 – 11:05 „Identyfikacja przeciwciał metodą automatyczną”

mgr Monika Salwierz, RCKiK Rzeszów

11:05 – 11:20 Pytania i odpowiedzi – czat online. Zakończenie spotkania.
11:20 – 11:40 Test końcowy (2 pkt. edukacyjne twarde).
Regulamin Webinarium Klauzula informacyjna RODO

I edycja – 20.10.2020

„Współczesne wyzwania w zakresie diagnostyki transfuzjologicznej w Pracowniach Badań Konsultacyjnych RCKiK w Polsce”

 

Prowadzący

dr n. med. Monika Pelc-Kłopotowska, IHiT Warszawa
mgr Beata Wojciechowska, IHiT Warszawa
mgr Barbara Strażnikiewicz, RCKiK Opole
mgr Katarzyna Szczudło, RCKiK Katowice
mgr Monika Salwierz, RCKiK Rzeszów

Agenda Webinarium

09:00 – 09:10 Rozpoczęcie spotkania – Powitanie uczestników

Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel

09:10 – 09:25 „Postępowanie i badania przedtransfuzyjne u pacjentów leczonych lub przygotowywanych do leczenia Daratumumabem”

dr n. med. Monika Pelc – Kłopotowska, IHiT Warszawa

09:25 – 09:35 Pytania i odpowiedzi – czat online.
09:35 – 09:50 „Formułowanie wyników badań konsultacyjnych”

mgr Beata Wojciechowska, IHiT Warszawa

09:50 – 10:00 Pytania i odpowiedzi – czat online
10:00 – 10:15 „Badania immunohematologiczne – przypadki diagnostyczne”

mgr Barbara Strażnikiewicz, RCKiK Opole

10:15 – 10:25 Pytania i odpowiedzi – czat online
10:25 – 10:40 „Wpływ wprowadzenia śródciążowej profilaktyki konfliktu w zakresie antygenu D na badania immunohematologiczne”

mgr Katarzyna Szczudło, RCKiK Katowice

10:40 – 10:50 Pytania i odpowiedzi – czat online.
10:50 – 11:05 „Automatyzacja badań konsultacyjnych – obsługa próbki od strony technicznej”

mgr Monika Salwierz, RCKiK Rzeszów

11:05 – 11:20 Pytania i odpowiedzi – czat online. Zakończenie spotkania.
11:20 – 11:40 Test końcowy (2 pkt. edukacyjne twarde).
Regulamin Webinarium Klauzula informacyjna RODO