Prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe

 1. Jakie badania należy wykonać przed przetoczeniem krwi:
  D.wszystkie wymienione
 2. Do czynników sprzyjających zwiększonej częstości wytwarzania przeciwciał należą:
  D.wszystkie wymienione
 3. Wskaż zdanie fałszywe:
  A. Wytwarzanie przeciwciał jest niezależne od wrodzonych predyspozycji układu immunologicznego.
 4. Która z cech zestawu krwinek do identyfikacji przeciwciał odpornościowych jest prawdziwa:
  C. co najmniej jedne krwinki powinny zawierać podwójną dawkę każdego antygenu, aby możliwe było wykrycie przeciwciał o niewielkim stężeniu
 5. Zasady obowiązujące podczas identyfikacji przeciwciał, to:
  D.wszystkie wymienione
 6. Czym jest okienko serologiczne?
  A. okresem od chwili zakażenia do momentu, w którym organizm zacznie wytwarzać przeciwciała w ilościach wykrywalnych dostępnymi obecnie metodami laboratoryjnym
 7. Karencjonowanie
  D. odpowiedzi a),b),c) sa prawidłowe
 8. Który z z wirusów cechuje sie najwyższym wskaźnikiem zakażalności? (Którego z wirusów potrzeba najmniej, żeby przenieść zakażenie drogą krwi?)
  A. HBV
 9. Które zdanie jest fałszywe?
  B. podczas transfuzji nie występuje ryzyko zarażenia kiłą, ponieważ Treponema palidum przenosi się tylko poprzez kontakty seksualne
 10. Która z metod stosowana jest w celu inaktywacji wirusów?
  C. naświetlanie z użyciem błękitu metylenowego

Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Z pasji do wiedzy"