Akademia DIAHEM

Wyzwania współczesnej diagnostyki transfuzjologicznej w Polsce 2024 cz. IV

 

ZAGADNIENIA:

 

Choroba Hemolityczna Płodu i Noworodka

 

Agenda Webinarium 16.05.2024

Rozpoczęcie wydarzenia.
Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel
Choroba Hemolityczna Płodu i Noworodka
mgr r Izabela Otto – Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie
Choroba Hemolityczna Płodu i Noworodka w układzie płytkowym i białokrwinkowymi
mgr Daria Sierak-Boroń Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Barbary w Sosnowcu
Zakończenie wydarzenia. Test końcowy (2 pkt. edukacyjne).
Rejestracja

webinar  NA ŻYWO

Wyzwania współczesnej diagnostyki transfuzjologicznej w Polsce_2024 cz. III

ZAGADNIENIA: Transplantacja macierzystych komórek krwiotwórczych, Układ HLA o HPA

Agenda Webinarium 11.04.2024

17:00-17.10 Rozpoczęcie wydarzenia.
Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel
17.10-18.00 Transplantacja macierzystych komórek krwiotwórczych – najważniejsze aspekty mgr Natalia Jankowska, mgr Olga Filipek – RCKiK Lublin
mgr Natalia Jankowska, mgr Olga Filipek – RCKiK Lublin
18.00-18.45 Badania wykonywane w Pracowni Krwinek Płytkowych i Białych w RCKiK w Lublinie
mgr Klaudia Gawrońska, Renata Wieczorek – RCKiK Lublin
18:45-19:00 Pytania i odpowiedzi – czat online
19:00 Zakończenie wydarzenia. Test końcowy (2 pkt. edukacyjne)
Rejestracja

 

Webinar automatyczny

Wyzwania współczesnej diagnostyki transfuzjologicznej w Polsce 2024 cz. II

 

ZAGADNIENIA:

 

1. Przetaczanie płytek krwi- zasady postępowania 

 

2. Przetoczenia osocza swieżo mrożonego, krioprecypitatu oraz lecznicze stosowanie koncentratów czynników krzepnięcia krwi.

 

Agenda Webinarium 14.03.2024

18:00 Rozpoczęcie wydarzenia.
Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel
Przetaczanie płytek krwi- zasady postępowania
mgr Dagmara Starzecka – Vitalabo, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne NOVUM-MED. Sp. Z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Więcborku
Przetoczenia osocza świeżo mrożonego, krioprecypitatu oraz lecznicze stosowanie koncentratów czynników krzepnięcia krwi
mgr Klaudia Kwiatek – Szpital Dziecięcy – ZSM w Chorzowie
Zakończenie wydarzenia. Test końcowy (2 pkt. edukacyjne).
Rejestracja

Webinar automatyczny

Wyzwania współczesnej diagnostyki transfuzjologicznej w Polsce 2024 cz. I

 

ZAGADNIENIA:


Zastosowanie Daratumumabu u pacjentów ze szpiczakiem mnogim a badania serologiczne

 

zasady postępowania w przypadku wystąpienia odczynu poprzetoczeniowego

 

Agenda Webinarium 08.02.2024

Webinar automatyczny

Webinar tłumaczony

„NA BAZIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH – BIO-RAD”

 

Agenda Webinarium 25.01.2024

18:00 Rozpoczęcie wydarzenia.
Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel
Alloimmunizacja, immunologiczne podstawy powstawania przeciwciał. Autoprzeciwciała
mgr Wojciech Twaróg – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego Nowym Sączu
Przetaczanie płytek krwi- zasady postępowania
mgr Dagmara Starzecka – Vitalabo, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne NOVUM-MED. Sp. Z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Więcborku
Przetaczanie płytek krwi- zasady postępowania
mgr Dagmara Starzecka – Vitalabo, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne NOVUM-MED. Sp. Z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Więcborku
19:00 – 24:00 Zakończenie wydarzenia. Test końcowy (2 pkt. edukacyjne).
Rejestracja

Webinar automatyczny

Webinar tłumaczony

„NA BAZIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH – BIO-RAD”

 

Agenda Webinarium 18.01.2024

18:00 Rozpoczęcie wydarzenia.
Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel
18:05 Wykład pt. „Elektroniczne dobieranie krwi do transfuzji
w oparciu o narzędzia informatyczne”
autor: Malcolm Needs, Tłumaczenia wykładu dokonała i użyczyła głosu prof. dr hab.n.med. Jadwiga Fabijańska-Mitek.
19:00 – 24:00 Zakończenie wydarzenia. Test końcowy (2 pkt. edukacyjne).
Rejestracja

Kalendarium powtórek wydarzeń edukacyjnych z II połowy 2023 roku

Dajemy Państwu możliwość powrotu do webinarów, które odbyły się w drugiej połowie 2023 roku.
Przedstawiamy Kalendarium Webinarów powtarzanych w okresie zimowym.

Warunkiem udziału w webinariach jest dokonanie rejestracji, przed każdym z nich. Link do rejestracji będziecie otrzymywać Państwo w zaproszeniach, drogą mailową na 7 dni przed każdym wydarzeniem.

Uwaga: udział w automatycznym webinarium powtórkowym nie daje możliwości wypełnienia testu końcowego i tym samym zdobycia certyfikatów z punktami edukacyjnymi. Ilość miejsc w powtórkach wydarzeń edukacyjnych jest ograniczona.

Zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach organizowanych w ramach Akademii DiaHem!

Webinar automatyczny

Wyzwania współczesnej diagnostyki transfuzjologicznej w Polsce 2024 cz. I

 

ZAGADNIENIA:


Zastosowanie Daratumumabu u pacjentów ze szpiczakiem mnogim a badania serologiczne

 

zasady postępowania w przypadku wystąpienia odczynu poprzetoczeniowego

 

Agenda Webinarium 16.01.2024

Harmonogramu Webinariów na 2024 rok

Zamieszczamy Harmonogramu Webinariów na 2024 rok: pobierz