Akademia DIAHEM

Wyzwania współczesnej diagnostyki transfuzjologicznej w Polsce 2024 cz. IV

 

ZAGADNIENIA:

 

Choroba Hemolityczna Płodu i Noworodka

 

Agenda Webinarium 16.05.2024

Rozpoczęcie wydarzenia.
Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel
Choroba Hemolityczna Płodu i Noworodka
mgr r Izabela Otto – Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie
Choroba Hemolityczna Płodu i Noworodka w układzie płytkowym i białokrwinkowymi
mgr Daria Sierak-Boroń Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Barbary w Sosnowcu
Zakończenie wydarzenia. Test końcowy (2 pkt. edukacyjne).
Rejestracja