Webinar automatyczny

Wyzwania współczesnej diagnostyki transfuzjologicznej w Polsce 2024 cz. II

 

ZAGADNIENIA:

 

1. Przetaczanie płytek krwi- zasady postępowania 

 

2. Przetoczenia osocza swieżo mrożonego, krioprecypitatu oraz lecznicze stosowanie koncentratów czynników krzepnięcia krwi.

 

Agenda Webinarium 14.03.2024

18:00 Rozpoczęcie wydarzenia.
Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel
Przetaczanie płytek krwi- zasady postępowania
mgr Dagmara Starzecka – Vitalabo, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne NOVUM-MED. Sp. Z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Więcborku
Przetoczenia osocza świeżo mrożonego, krioprecypitatu oraz lecznicze stosowanie koncentratów czynników krzepnięcia krwi
mgr Klaudia Kwiatek – Szpital Dziecięcy – ZSM w Chorzowie
Zakończenie wydarzenia. Test końcowy (2 pkt. edukacyjne).
Rejestracja