Akademia Diahem

moduł e-Learningowy – webinar tłumaczony

„NA BAZIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH – BIO-RAD”

 

Agenda Webinarium 03.10.2023-09.10.2023

Moduł e-learningowy będzie dostępny przez 7 dni od daty publikacji, od 3 do 9 października do godz. 15:00.

Wykład może być wielokrotnie zatrzymywany i odtwarzany.
Link do testu Uczestnicy wykładu otrzymają w odrębnej wiadomości email w dniu 9 października w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Rozpoczęcie wydarzenia.
Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel
Wykład pt. „ABO Discrepancies- Rozbieżności w typowaniu ABO” autor: Malcolm Needs
Tłumaczenia wykładu dokonała i użyczyła głosu prof. dr hab.n.med. Jadwiga Fabijańska-Mitek.
09.10.2023 godz. 15:00 Zakończenie wydarzenia.
10.10.2023 godz. 9:00-21:00 Test końcowy (2 pkt. edukacyjne).
Rejestracja