Webinar automatyczny

„Wyzwania współczesnej diagnostyki transfuzjologicznej w Polsce 2023 cz. I – zagadnienia : Układ grupowy Kell. Znaczenie kliniczne przeciwciał”

 

Agenda Webinarium 27.04.2023

Rozpoczęcie wydarzenia. Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel
Układ grupowy Kell. Znaczenie kliniczne przeciwciał
Prezentacja układu grupowego mgr Monika Pragłowska, RCKiK Rzeszów
Układ grupowy Kell. Znaczenie kliniczne przeciwciał
Opis przypadku mgr Gabriela Jop, RCKiK Rzeszów
Zakończenie wydarzenia. Test końcowy (2 pkt. edukacyjne).
Rejestracja