MODUŁ e-LEARNINGOWY

„Akademia DiaHem z pasji do Wiedzy
z Wiedzą do Młodych”

 

Agenda Webinarium 08.11.2022

18:00 – 18:05 Rozpoczęcie wydarzenia.

Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel

18:05 – 18:15 Organizacja pracy i struktura Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
mgr Katarzyna Wojtczak, mgr Aneta Zając
18:15 – 18:35 Preparatyka składników krwi stosowanych w leczeniu dzieci z hemolityczną chorobą płodu i noworodka
mgr Katarzyna Wojtczak
18:35 – 18:55 Kliniczne znaczenie przeciwciał anty-G w konflikcie Rh – prezentacja przypadku
mgr Aneta Zając, Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Biorców RCKiK Zielona Góra
18:55 Zakończenie wydarzenia. Test końcowy (2 pkt. edukacyjne).
Regulamin Webinarium Klauzula informacyjna RODO