MODUŁ e-LEARNINGOWY

„Akademia DiaHemz pasji do Wiedzy
z Wiedzą do Młodych”

 

Agenda Webinarium 31.05.2022

18:00 – 18:05 Rozpoczęcie wydarzenia.

Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel

18:05 – 18:15 Organizacja pracy i struktura Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
mgr Weronika Winiarska
18:15 – 18:30 Antygen D z układu Rh i jego słabe odmiany – analiza wyników badań krwiodawców RCKiK w Łodzi w latach 2016-2021
mgr Paulina Trzeciak, mgr Agnieszka Kuna
18:30 – 18:55 Pacjenci o fenotypie Bombay i para-Bombay – doświadczenia Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK w Łodzi
mgr Weronika Winiarska , mgr Aleksandra Chmie
18:55 Zakończenie wydarzenia. Test końcowy (2 pkt. edukacyjne).
Regulamin Webinarium Klauzula informacyjna RODO