V edycja – 01.12.2021

„Współczesne wyzwania w zakresie diagnostyki transfuzjologicznej w Polsce – 2021, cz. III”

 

Prowadzący

dr n. med. Katarzyna Gmerek, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
mgr Justyna Więckowska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

Agenda Webinarium

09:00 – 09:10 Rozpoczęcie spotkania. Powitanie uczestników.

Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel

09:10 – 09:50 „Konflikt serologiczny matczyno-płodowy/noworodkowy”

dr n. med. Katarzyna Gmerek – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

09:50 – 10:00 Pytania i odpowiedzi – czat online.
10:00 – 10:15 „Postępowanie w przypadku wykrycia przeciwciał do antygenu powszechnego u ciężarnej – wyzwanie dla serologa i lekarza”

mgr Justyna Więckowska – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

10:15 – 10:30 Pytania i odpowiedzi – czat online, Zakończenie spotkania
10:30 Test końcowy (2 pkt. edukacyjne twarde).
Regulamin Webinarium Klauzula informacyjna RODO