Nagroda w konkursie na publikację naukową - 2021

Szanowni Państwo,

Laureatem konkursu na najlepszą pracę z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej opublikowanej w latach międzyzjazdowych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, organizowanym przez DiaHem Diagnostic Products oraz Kapitułę Nagród PTHiT., została

Dr n. przyr. Katarzyna Guz
A novel AB0*A allele with 21 base pair duplication in Polish individuals
Transfusion. 2020;60:E48-E50

Zwyciężczyni gratulujemy!
Zespół Diahem