III edycja – 25.03.2021

„WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI TRANSFUZJOLOGICZNEJ W POLSCE – 2021 cz.1”

 

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer,
dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw., Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
mgr Anna Piotrowska, Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
mgr Bożena Cyran, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź
mgr Beata Podgajniak, SP Szpital Kliniczny nr 1 Lublin

Agenda Webinarium

09:00 – 09:10 Rozpoczęcie spotkania. Powitanie uczestników.

Wiktor Fedczyszyn, Anna Rusin-Sondel

09:10 – 09:40 „Alloimmunizacja antygenami obecnymi na płytkach
i w koncentratach krwinek płytkowych (KKP)”

prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer

09:40 – 09:45 Pytania i odpowiedzi – czat online.
09:45 – 10:15 „Odrębności immunohematologiczne u chorych leczonych DARA – doświadczenia własne”

dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw.
mgr Anna Piotrowska
Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa

10:15 – 10:20 Pytania i odpowiedzi – czat online
10:20 – 10:50 „Leczenie krwią i jej składnikami noworodków i niemowląt do ukończenia 4 miesiąca życia”

mgr Bożena Cyran
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź

10:50 – 10:55 Pytania i odpowiedzi – czat online.
10:55 – 11:25 „Typy niezgodności, hemoliza, przetaczanie składników krwi po allogenicznych przeszczepieniach hematopoetycznych komórek krwiotwórczych”

mgr Beata Podgajniak
SP Szpital Kliniczny nr 1 Lublin

11:25 – 11:30 Pytania i odpowiedzi – czat online. Zakończenie spotkania.
11:30 – 11:50 Test końcowy (4 pkt. edukacyjne twarde).
Regulamin Webinarium Klauzula informacyjna RODO